Psihologija

U okviru psihološke službe pruža Vam se mogućnost sledećih usluga:

 • Mogućnost individualnog rada
 • Lekarska uverenja za vozače
 • Procena intelektualnih sposobnosti
 • Dijagnostika


INDIVUDUALNI RAD
Sa malom decom
Sa decom predškolskog uzrasta
Sa decom osnovnoškolskog uzrasta
Sa srednjoškolcima
Sa adolescentima
Sa mladima
Sa roditeljima

RAD SA MALOM DECOM

Stimulacija psihomotornog razvoja
Praćenje psihomotornog  razvoja
Savetodavni rad sa roditeljima

RAD SA DECOM PREDŠKOLSKOG UZRASTA

Stimulacija razvoja
Rad sa decom usporenog psihofizičkog razvoja
Tretman enureze
Tretman mucanja
Tretman tikova
Savetodavni rad sa roditeljima

RAD SA DECOM OSNOVNOŠKOLSKOG UZRASTA

Problemi u učenju
Tehnike učenja
Poremećaji čitanja,pisanja i računanja
Problemi u adaptaciji na kolektiv
Savetodavni rad sa roditeljima
Izbor zanimanja


RAD SA DECOM SREDNJOŠKOLSKOG UZRASTA

Problemi u učenju
Emotivni problemi
Tikovi
Izbor zanimanja
Sukob autoriteta
Savetodavni rad sa roditelj

ADOLESCENTI I MLADI
Sukob autoriteta
Partnerski odnosi
Savetovanje iz oblasti:Zaštita reproduktivnog zdravlja,partnerski odnosi, zavisnost od duvana, alkohola i narkotika,video igara, internet tehnologija
Anksioznost
Panika

RODITELJI I ODRASLI

Savetodavni rad
Psihosomatske tegobe
Anksioznost
Strahovi
Panika

•    Psihološko savetovanje i psihoterapija

 • Anksiozna stanja i poremećaji,
 • Socijalna anksioznost (nedostatak samopouzdanja, preterana stidljivost, strah od javnog nastupa, izbegavanje socijalnih situacija...)
 • Generalizovana anksioznost (konstantna preterana zabrinutost)
 • Napadi panike,
 • Opsesivno-kompulzivna stanja i poremećaji,
 • Fobije (strah od otvorenog prostora, strah od krvi, strah od lifta i drugih zatvorenih prostora, strah od visine, strah od letenja, strah od ptica, pasa...),
 • Depresije,
 • Psihosomatske tegobe,
 • Poremećaji ishrane (anoreksija, bulimija),
 • Bolesti zavisnosti (alkoholizam, narkomanija),
 • PTSD (posttraumatski stresni sindrom),
 • Adolescentne krize,
 • Problemi sa učenjem,
 • Problem odlaganja donošenja odluke,
 • Problemi u zoni socijalnih odnosa,
 • Problemi u zoni porodičnih i bračnih odnosa

* Antistres programi (redukovanje stresa),
* Menadžment besa (preterana impulsivnost, nemogućnost kontole reagovanja..)
* Trening relaksacije
* Asertivni trening (učenje samopouzdanog reagovanja, efikasnijeg zauzimanja za vlastita prava i potrebe uz uvažavanje prava i potreba drugih u socijlnoj interakciji)

•    Psihodijagnostika
•    Procena intelektualnih sposobnosti
•    Procena strukture ličnosti

•    Procena uračunljivosti

•    Profesionalna selekcija

 • Struktuiranje i vođenje intervjua sa kandidatima
 • Psihološko testiranje i analiza rezultata
 • Kreiranje izveštaja o kandidatima


•    Pregled psihologa pri izdavanju lekarskih uverenja

 • Za upravljanje motornim vozilom
 • Za zaposlenje
 • Za hraniteljstvo
 • Za usvajanje


•    Pregled psihologa u okviru sistematskih i periodičnih pregledaPovratak na usluge

Opsta bolnica Medigroup Opsta bolnica Medigroup Dr Jedro Dr Ristic Jevremova Milos Klinika